1 éves - idősoros

 
 

2016-tól a multispektrális- és normál színes légi felvételezési (PMLF) valamint hozamtérkép feldolgozási szolgáltatásaink mellett elindítottuk műholdfelvétel feldolgozási- és kiértékelési szolgáltatásainkat (MFFK) is.

Az 1 éves - idősoros műholdfelvétel feldolgozási- és kiértékelési szolgáltatás bevezetésével az a célunk, hogy egy éven belül minél több információra tehessünk szert a növények fejlődési dinamikájával, az időjárási anomáliák növényi fejlődésre gyakorolt hatásaival ill. a homogén termőzónák tenyészidőn belüli változásaival kapcsolatban.

 

A szolgáltatás ismertetése:


A műholdfelvételezési szolgáltatásaink céljaikban sokban hasonlítanak a PMLF (multispektrális- és normál színes légi felvételezés) céljaihoz (homogén termőzóna meghatározás, differenciált céltermés tervezés, helyspecifikus tápanyag-utánpótlás megvalósítása, növényi- és munkafolyamat monitoring, stb.). Amitől ezek a szolgáltatások plusz hozzáadott értéket tudnak nyújtani, az a múltbéli- ill. akár friss (adott évi) idősoros adatok elérhetősége, hiszen akár havonta is friss műholdfelvételekhez juthatunk (pl. Sentinel műholdak), ami által nyomon követhető a különböző szántóföldi műveletek és aktuális időjárási anomáliák hatása a növényzetre (fejtrágyázások hatása, a kelés differenciáltsága, átmeneti víznyomásos foltok eltűnése vagy új víznyomásos zónák megjelenése, stb.). A múltbéli adatsorokat (akár 3-5 évre visszamenően) a homogén termőzónák pontosabb leahatárolásához tudjuk használni, illetve rövid idő alatt, sokrétű és nagy tömegű információ segítségével ismerhetjük meg, illetve kaphatunk képet a táblán belüli zónák eltérő évjáratok melletti viselkedéséról, a más- és más időjárási - és növénytermesztési körülmények között előforduló növekedési, fejlődési anomáliákról, jellemzőkről.


Az elemzés bemenő adatait a multispektrális nagyfelbontású műholdfelvételek jelentik. A felvételek 13 csatornásak, mely spektrumok közül 4 db 10 m, 6 db 20 m és 3 db 60 m felbontású. A vegetációs index számítás jelen formájában csak 10 m felbontású (G – 560 nm, R – 665 nm, NIR – 842 nm) csatornákat hasznosít. Az indexszámítást (NDVI, NDRE, GNDVI, PSSR, RECI stb.) a szakirodalomban bevett képletek alapján készítjük el, majd a kategorizáló (előre definiált intervallum-kategóriák) folyamatot egy döntési fa szerinti pixel-osztályozással hajtjuk végre. A vektor formátumú grid cella-hálóval két tesszelációt végzünk: 1) a kategorizált adatokon a dominancia elvvel kerül a vektor-polygonokhoz való értéktársítás (kategorikus változó attribútum); 2) az index-adatok grid-cellára vonatkozó (súlyozatlan) számtani középérték számításával készülnek a vegetációs átlagértékek (folytonos változó attribútum). A szórás-homogenitás automatikus monitoringja teszi lehetővé a vegetációs átlagértékek későbbi összehasonlító elemzésre való alkalmazását. A folyamat havonta illetve évente ismétlődő jellegéből adódóan a parcellára vonatkozó indexértékek eloszlásváltozása gyakorisági táblázatok (histogram) változása monitorozható, és a vektor griden egyszerű lekérdezéssel megjeleníthető, amely pontosabb és hatáskövető állomány-monitoringot tesz lehetővé.

 

Térkép 1.: Idősoros vegetációs változás térkép (IVVT) (160618-160729.; Kukorica)

 

A szolgáltatás előnyei:

 

- az 1 éves - idősoros műholdfelvételekből készített NDVI térképeket a céltermés kalibrációk pontosításához illetve a vegetáció alatt kijuttatandó tápanyagok (elsősorban nitrogén) termőzónánkénti mennyiségének és időszerűségének pontosítására lehet használni

- az idősoros adatok segítségével jobban megérthetjük a homogén termőzónák viselkedését és a tényleges hozam eredmények kialakulásának okait

- döntéstámogatás szempontjából is sokat tudnak segíteni az idősoros adatok, hiszen mindig aktuális képet kapunk a növényeink táblán belüli állapotáról és a felvételeket elemezve döntést tudunk hozni a további tápanyag-utánpótlási műveletek mennyiségéről, minőségéről
 
- utólag is beszerezhető adatokról beszélünk, tehát akár visszamenőleg is gyűjthetünk multispektrális adatokat a területeinkről, így például nem kell 3-4 évet várnunk hozamtérképi adatok gyűjtésére ill. a több évi légi felvételezési szolgáltatás eredményeire ahhoz, hogy a lehető legprecízebb helyspecifikus talajmintavételi térképeket tudjuk elkészíteni (bár ez egyúttal jóval magasabb költséggel teszi lehetővé a precíziós gazdálkodás elindítását egy gazdaságban)

- az idősoros adatok számos további információs térkép, döntés előkészítő adatbázis készítésére adnak lehetőséget (IVVT - Idősoros Vegetációs Változás Térkép, IAVT - Idősoros Átlag Vegetációs Térkép, stb.)

- kiváló kiegészítő szolgáltatás a homogén termőzónákba lehelyezett talajszondák, elektromagnetométerrel készített felmérések adatainak elemzéséhez, különféle összefüggés vizsgálatok elvégzéséhez